Thorleif Thorleifsson

Har fått 1 mill NOK i koronastøtte fra Innovasjon Norge

Kristin Omholt-Jensen (54) har levd det meste av livet innen sjøfart. Den nåværende havnen er Aker brygge. Der driver hun oppstartsselskapet Maritime Optima, som hun grunnla sammen med to av sine sønner i april 2018.

Som første selskap har de mottatt tilskudd av koronapenger fra Innovasjon Norge.

Målet er å lage en digital plattform for alle som er involvert i transport til sjøs. Programvaren skal samle informasjon fra en rekke kilder, og det blir også mulig å legge inn egne data. Ulike samarbeidspartnere skal kunne bruke plattformen i grupper, sier Omholt-Jensen  

Vår skybaserte plattform skal langt på vei kunne erstatte dagens bruk av telefon og e-post, sier hun.

Får inn kapital

Det typiske livet for en teknologigründer består av null inntekter og store utgifter mens produktet blir utviklet.

– I Norge er det faste ansettelser og lønn én gang i måneden som gjelder. Få er villige til å leve på vann og brød i håp om gull og grønne skoger senere. Det er på mange måter en kvalitet ved vårt samfunn, men det skaper også noen utfordringer, sier hun.

Derfor trengs det kapital å tære på. Gründernes egne penger er ofte ikke nok. Noen utenfra må være villige til å ta sjansen.

– Uten denne ekstra millionen fra Innovasjon Norge ville vi ikke ha fått med oss denne investoren. Når Innovasjon Norge har kvalitetsstempelet prosjektet, følger gjerne andre etter, sier hun.

Artikkelen var på trykk i E24, Aftenposten og VG.

More popular posts

No items found.
See all posts
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information.